Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 212 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
287235admiralitetet12
287155aksjonsplan14
287165albion31
287182alliansetilhøva1
287300altmark9
287283angripar22
287315apologetisk8
287214asquith44
287361atlantisk74
287353autoritative28
287204autoritativt13
287346avgjord252
287243avonmouth1
287197battenberg1
287320blokadekrig2
287330blokadeplanane1
287299bortchartringa1
287207bortsjakre1
287284chamberlain65
287172chartra13
287168copenhagening1
287229daladier6
287322destroyarar2
287294dobbelhaldning1
287356dokumenthaugar1
287269dormer2
287200dotterdotter40
287264etterretningsavdelinga4
287180fastlandsmakt1
287325fastlandsmakta1
287181fastlandsmaktene2
287170fishers4
287188flow23
287313flyministeriet1
287166flåteadmiral1
287189flåtebasane1
287179flåtenasjon1
287326flåtenasjonen1
287186flåteområde1
287234flåtestyrke9
287362forsvarsordning2
287249forsvarsutvalet1
287255forsyningsminister3
287208fredssvermeriske1
287194gallipoli5
287209generalstabskoordineringane1
287213generalstabssamarbeidet1
287272gibbs81
287345gjennommarsj5
287254glenconner4
287247grassat9
287281hailed1
287343hamnetilhøva2
287248hankey3
287350havas5
287190heimeområde3
287191heimestasjonane1
287252historikarmiljøet1
287360historiografien4
287154hærsetjinga1
287358initialåtaket1
287285initiate1
287329innhav6
287237innlasta1
287164integritetstraktaten41
287239invasjonsflåtane1
287236invasjonsstyrke4
287259jernhårde1
287332jernmalm28
287331jernmalmproduksjon1
287276jøssingfjord14
287250kabinettsmedlem1
287270kodemelding2
287244kodenamna1
287271kodeordet12
287228kollbøtte4
287227kollkasta6
287240kollkastinga1
287293kommunistarkivet1
287340konfikt1
287163kongetrone3
287262konsulære46
287242kontraordrer1
287241krigsdepartementet6
287306krigsforlis9
287210krigsførebuingane3
287220krigslykka11
287175krigsmarine1
287169krigsmarinen3
287223krigsrådet3
287205kronjuristen1
287289kvitvaske9
287333kystfarvatnet2
287225landgangsdag2
287161landmakt5
287177landsetje5
287341landstigningsplassar1
287339livsinteresser2
287159livslina3
287178maktbalansefilosofien1
287328malmlevering1
287280manøvrerast3
287309marineattasjeen1
287257marinedrøftingane1
287256marinedrøftingar1
287193marineminister5
287217marineministeriet2
287195marinesjef1
287246marinesjefen1
287337marinestrategien1
287216massehær1
287231mauriceforce1
287288memoarbøkene3
287359militærpolitiske49
287287militærsamtalar1
287317minebelte3
287222minelegginga4
287219mineutlegging1
287238mineutlegginga1
287221mineutleggingsoperasjonen1
287226mineutleggsdag1
287201mountbatten3
287167nelsons3
287305nordsjøsperringa2
287355notatheftet1
287150nøkkeldatoen1
287323nøytralitetsgaranti1
287233oppklaringsfly1
287292opprørsregjeringa1
287297overflygingar9
287295overlagd5
287357overmobiliseringa1
287316passusar1
287291politiminister4
287279presseråden5
287282protector20
287314protestnotar3
287290puckish1
287278pundlenker1
287342rekognosere7
287347rettsordning8
287349reuther1
287230reynaud2
287296ringeakt26
287245rupertforce1
287258ræder42
287202sakskompleks14
287312sargent5
287187scapa10
287232sickleforce1
287319sjøkrig14
287162sjømakta10
287302sjømannsliv6
287336sjømil47
287160sjømilitære18
287334sjømils2
287261sjøoffiserar12
287327sjøstrategien1
287298sjøterritorium35
287215stabsførebuingane1
287338stormaktas1
287153stormaktskonflikten2
287324stormaktstrategien1
287171storskipsreiar2
287348stridspørsmåla1
287218territorialfarvatn35
287335territorialgrense6
287267torrance8
287183trippelalliansen2
287184trippelententen1
287224troppestyrke14
287206tvistemål83
287176tyskebukta2
287196tyskfødde12
287354unøytrale1
287275upartiskskap1
287268utsetjingane13
287273vavasour1
287344vestmaktkrava1
287156vestmaktplanen1
287199victorias22
287266visekonsular1
287157vågespelet7
287185warszawapakt3
287151årsaksforholdet18
287152årsaksmønsteret1
287251åtakshandling2