Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 71 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
287082anglikanarane3
287134atterspegla2
287100bachtin5
287079bentley106
287144corrigan5
287117dobbelverd1
287129dualisten1
287133dürrenmatt13
287142eksistensialisme8
287109eselfesten1
287111eselryggen5
287091farsetradisjonen1
287132friederich10
287123frævleiken3
287092gestaltane1
287116gjenoppvekking1
287087gudstenestelivet14
287137handlingsberarar1
287124kalkuleringa1
287096kjensleskalaen1
287140komiste1
287147kristusmåleri1
287097kulturepoken2
287083kyrkjebenken17
287107kyrkjekalenderen2
287105kyrkjeliv43
287094langfredagen15
287149latterfilosofi1
287103lekamleggjort10
287138lekamleggjorte1
287115likesom375
287145livshaldinga1
287080livskjensler4
287093livstyding1
287120livstydinga1
287090ljospunkta2
287122lovbok50
287098lutheranarar25
287095mellomalderteateret1
287099michail11
287139miljøkatastrofa1
287110minnefest15
287108narrefesten2
287112narrefestfenomenet1
287118oppsedde2
287130oppstode55
287143overvinning16
287106prosesjonar13
287141religionssosiologen6
287148rouault2
287104seinmellomalderkulturen1
287126skapingsteolog1
287127skapingsteologien3
287131skapingstrua1
287102skrattets1
287078storgale5
287085syndefall19
287084syndenaud8
287128såvorne10
287121teatermaskene1
287136tragediestykke1
287086umedgjerlege7
287119utrykkast1
287081vedkjenningsskrifta1
287125wingren6