Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 110 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
287059absoluttar4
286993baal78
287017bearbeidet20
287050blasfemiparagraf12
286979chamcha1
287076disippelflokken1
287047diskrimineringsparagrafen1
286987draumesekvensane1
287061draumesekvensar1
286991draumesekvensen1
287024englandsbevirkede1
286969erkeengel6
286978farishta1
286985fleirkulturens1
286973flykroppen28
287069fortellast2
286972fotogenese4
287057framandkjensler1
286966frambyr4
287067fristelse36
287048føreskreiv27
287009gamletrua2
286977gibreel12
287040gibreels1
287001guddommar2
287049gudsbespotteleg1
287019gudskampen1
287063heilagtekst1
287011heilagtekstane2
287035hevnen55
287077himmelriket153
286999horekapitlet1
287060hovudfortelling1
287052injurier7
287066jesusbilete4
287053kanksje2
287028klarhet86
287075klippefast18
287072kongekritisk1
287071kongevennleg1
287032livsytring4
287002lydd89
286989mahound1
287054majestetsfornærming6
287005manat10
287013meddelelsen5
286980mediatullingane4
286968mediatullingar2
287042medskapar1
287008mekkanarane1
287070menneskeord6
286986namnebror24
287038nationalteatret30
287036nedstörtad1
287012openberringsengelen1
287006opphøyde2
287000opprørstrang2
287021parklandskap21
287007polyteiske1
286998profethustruene1
287065påpeikingar7
286970romanuniverset3
287016rubb78
286984rubriserer5
287062sjerme1
287031sjølvoppofrande10
287033skapingsteologen1
287022skremte102
287044straffelovgiving1
286981styrten52
287029telefonsjikane1
286975thules13
287014tilbakevisningen3
287034tilgivinga10
287064tilkjenner11
287074tolkingsembete1
287073tvetydig46
287018tvetydige46
287025tvetydighetene1
287058tvilars1
287027uklarhetene5
287039umotivene1
287041undenrykte1
286988useriøs51
287056uttalelsene162
287015uvers3
286974vaterland67
286967verdsforklarande1
286992versemakaren6
287037ängel1
286971åpenbaringenes1
287043ærekrenkande12
287045æreskrenking2
287051æressaker2
287068örkenbrevet1