Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
286658alliansefridom13
286661gjennomsnitten7
286647hovedbolkar1
286655informasjonsorden1
286656kommenterast22
286652olje√łkonomier1
286648omhandling2
286649stikkordsregister1
286662tabellform7
286646twg2
286657varehandel146
286650årsrapportane23