Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 230 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
286283)reine1
286384aber41
286348afatikar1
286277aktualiserande2
286335alluderande3
286320analogisk64
286281andrehands12
286487antitotalitære2
286474avkreftande2
286475avprivatiserande1
286342bablespråk1
286387bachmann23
286371bachmanns1
286491bakhandspelarane1
286329bakhtinsk2
286428bakhtinske1
286369behaga7
286287beretningslinjer2
286382bestemming32
286467bestseljarbiografiane1
286461betragtes23
286448biograferte6
286297blasfemiar3
286456dekonstruksjonen10
286496deman1
286332demansk1
286336derridadaistisk3
286341diktarverkstaden2
286431diskontinuerlege5
286395diskursiv20
286351dåden18
286473egobiografi1
286375eigenschaften2
286443eksileringa1
286477emnar45
286403epikaren4
286415epikken2
286290erkjenningsfremjande2
286497erkjenningsimpulsen1
286489erkjenningsmiddel1
286276esayistikken1
286372essayismus1
286353essaytid1
286472etterrasjonaliserande1
286316fleirdobbel5
286363forbildeleg1
286481foreskriv2
286378forfallsform1
286365forklarlege1
286498forløysings1
286339forteljarord1
286338forteljarordet3
286470fortolkningar9
286386forveggen3
286492fullbyrdar6
286409geburt2
286454genreblanding1
286292genreblandinga1
286453genreforventningane2
286449genreforventningar2
286407genrehistorisk1
286288genrekrav3
286319genrekritisk2
286423genreomgrep6
286455genreomgrepet1
286482genreteoretikarar1
286414genreutvikling1
286426grensespråket1
286438haas68
286328habermask1
286444heimfeste14
286301hovudforma84
286278hovudkjelde21
286424hovudsiktemål10
286401hovudstemme1
286373hypersjølvkritiske1
286416identifiserbart5
286476ideografi1
286420ideografisk1
286464ideroman1
286406idèhistorisk1
286465idéverd7
286324igangsettande2
286321inklusivt8
286391invertert11
286429karnevalske3
286434kjempesprang6
286439kommunion8
286367konkretiserande2
286349konturfaste1
286347konvensjonalisten1
286397kristeva64
286370kronvitne17
286376krysningsforsøk1
286350kunstordet1
286285langessay1
286390langessayet1
286289laugsmessige1
286451livsframstillinga1
286282logos54
286404logossfæren1
286358lydbildemuren1
286355lydens10
286479lydhørt5
286323manifestasjonane5
286469mediasamfunnet21
286435meiningsrike1
286304metadiskurs11
286419metadiskursen2
286478metaironi1
286312metarefleksjon2
286466motlys30
286357motstandsstrategi1
286495mutandis6
286494mutatis6
286433normalspråket20
286346omgrepslause3
286480omskriv5
286368ordleiken3
286436ovannemnde189
286311paradigmeskiftet12
286385parafrasar6
286501parafraserande2
286468personfikserte3
286298profanering3
286284prosasamling1
286417referensielle11
286303resonnørar1
286381rolletid1
286291romangenren1
286279saerleg2
286366schlafwandler1
286315sekundære114
286488sistnemndes3
286471sjølvbekreftande1
286450sjølvideografisk1
286500sjølvoppløysing1
286393sjølvoverskriding5
286300skittent53
286399skriftomgrep1
286484skriftpraksis5
286340slaggrestar3
286352snylte17
286421sofisme5
286337språkfilosofisk8
286430språkfilosofiske6
286396språkfunksjonalitet1
286400språkomgrep2
286398språkpragmatikk1
286310språkpraksis10
286427språksosiologisk6
286330språkspel10
286389subjektlaust2
286374superintellektuelle1
286379surrogatform1
286446synsstadene3
286490systemtenkarane1
286333tankefløg1
286412tankeform4
286493tankeforma1
286405tankenødvendig1
286442tankerekke7
286380tankesystema1
286394tekstteoretiske1
286486tenkarane12
286485tenkarar17
286354tidsessays1
286410tragödie1
286326transsubjektive1
286296travestiar1
286327tvangsfrie4
286425uartikulert8
286377ubeviselege1
286294underunderpunkt1
286322uomgjengelege14
286361uoppløyselege5
286445uortodokst3
286314utanforperspektiva1
286364uttrykksattråen1
286293uttrykksmodi2
286306uuttrykte1
286499uuttømmeleg4
286273uuttømmelege5
286307vasstette42
286457vekselbruket8
286308verkeleggjerast18
286345vikesylt40
286313vitskapssyn1
286452vonbrote3
286331wittgensteinsk3
286408ästhetik1
286411åndsutviklinga3
286359ørens11