Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 65 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
286255avhøre123
286232blyantnotat2
286215castbergs32
286251cjh1
286212dagboksitata1
286220datohjerne1
286209eidsvoldsverket1
286221elverumsfullmakta3
286258feilslaget1
286213finanskomité46
286226finansrådmann2
286260folkeforbundsrepresentanten1
286269folkerettsekspert9
286219folkevet3
286235forfatningsstrid2
286272fostret37
286244framsyn90
286261førkrigsformat1
286223gjenopptar16
286222hambros26
286230hartmanns3
286224heimefrontleiinga6
286250heimreiseoffiseren1
286242hjemmefrontens6
286234hundreårige7
286227håndslag7
286216høgsterettsdommarar19
286237høyesteretts55
286264innlatt3
286217juristhjernar2
286254kaldgufset1
286240kamuflasjepolitikk1
286218klartenking1
286265komiteinnstillinga22
286229kretsane27
286253londontida1
286231medbragte8
286262motsetningen19
286241nedrige11
286228nygaardsvolds30
286248regjeringspersonar1
286243regjeringsplanet1
286249reiserekning4
286268ræstad66
286263sjøgrensesaka1
286267sjøgrensestriden1
286252skeivsteg1
286247skolerett16
286225stoningspresident1
286271stormaktsinnblanding1
286210stortings15
286245stortingsfiendlege1
286207stortingspresidenten94
286211stortingspresidentens4
286266svalbardframstøyt1
286239unnslå3
286270utanrikspolitikaren1
286259velskolerte3
286233øvreplanet1