Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 99 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
286206)fornuft1
286178adelsskap5
286197adelstanden1
286131antikyrkjelege1
286147arras5
286159avveik11
286150bloc7
286137bourbonske10
286119breidt494
286149clemenceau10
286185darwinistiske3
286196domsrett11
286144dreve70
286127dødsstøt1
286203eksessar6
286200femtekolonnen1
286107folkesuvereniteten31
286201forfølgjinga1
286115framstegsvenlege3
286143fratekne1
286199fullende9
286130føydalavgiftene2
286177generasjonars31
286138gjeninnsett5
286191gjenopprettinga6
286167habsburgske2
286132hamstring31
286108hardstyre27
286104heksebrennende1
286188hovudsynspunkta10
286116interessemotsetningar18
286142jakobinarane13
286166jakobinarar3
286121justisreformer1
286146knyttar16
286135konspiratorar3
286152kontrafaktisk10
286111kontrarevolusjonær4
286113krinse23
286153kurien5
286155maury3
286105menneskebilde2
286120ministerdespotiet1
286156monarkisk8
286139næringsfridom18
286176offiserstillingar1
286141omstyrting2
286170omvelte1
286128opprøra13
286106overgangstider1
286198parasittklasse1
286123parlamentsadelen2
286118parlamentsdommarane1
286168posørar4
286164privilegie14
286192produksjonsforma6
286175provinsforsamlingar1
286134radikaliseringsprosessen1
286109redselsherredømmet1
286174reformforslag6
286161representantivt1
286179reservere151
286157restaurasjon17
286112revolusjonskrigane5
286140revolusjonsmennene4
286162revolusjonsregjeringa1
286136revolusjonstida7
286148revolusjonsverket1
286163samfunnsfiendar4
286193samfunnsformer14
286114samfunnsstrid2
286172sarnband1
286183seigneurane1
286129slotta39
286169sluppe64
286124standsprivilegia3
286122stenderforsamling4
286126stenderforsamlinga7
286189strukturlikskap1
286186tocqueville65
286195tollgrenser11
286180tredjestanden2
286205tvangssituasjonar1
286204ufornuft17
286187utviklingsoptimistisk1
286171utviklingstru2
286125valga30
286202vidtrekkjande24