Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285817ajami2
285788anomien21
285791anomiske98
285798appellane12
285784ayatola2
285781basareigarne1
285829berri8
285756boligområda1
285777calvinismen1
285816fuad3
285760fundamentalisk3
285759fundamentaliske1
285757geværkolba3
285761gjentakande28
285755gutekrigarane1
285827hizbolla3
285807hjarteløysa9
285763hovedgreinene1
285808idealane2
285793innlemming253
285806isme5
285774kalvinismen9
285772kapitalistismens1
285783kommunikasjonsteknologi165
285822konfesjonell6
285826konfesjonelt7
285805legitimitetskjelde1
285803legitimitetskrisa1
285812massedeltaking2
285782massekommunikasjonsmiddel1
285792medvet23
285828nabih2
285786normlaus3
285814patronar38
285819patronen14
285809regimekrisene1
285794riter12
285790samfunnsheilskap1
285768samfunnsorden14
285830savac1
285765shia29
285811sjiittane6
285818sjiittisk1
285823sjiittiske2
285825sjittane1
285787slektsorienterte1
285764sunni18
285815sørlige207
285824tilgodesåg5
285775truane1
285766trussystemet2
285769ummah3
285767utbreidt27
285780utdanningsressursar1
285773verdsfjerne2
285776verdsvend1
285771webers30