Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 150 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285678akinga4
285580alpert1
285558augestad16
285571beksaumstøvlar8
285576bilderedigeringa1
285677brestar21
285634brevvennen4
285671bygdemusikk1
285579cocoloco1
285594crosscart7
285679crosscarten2
285651cupfinale133
285688delobjekt1
285689delobjektet1
285620distriktas4
285619distriktstilhøve1
285655drømmepåsken1
285659drømmesommaren1
285607drømmeutgåve1
285588energinasjon18
285593exquinoxe1
285687fetisjomgrep1
285666finkulturelt5
285663firhendig6
285657fiskeskøyte14
285615fjernsynsproduksjon10
285643formålstjenleg1
285635forteljarstrukturar1
285656fortøyde6
285599froskemenn8
285602hanerasar1
285701heimekjensle4
285629heimesfæren3
285590hønefossen9
285693hønefossinnslaget1
285700innspilte6
285645introduksjonsdelen2
285652introduksjonsmusikken1
285592jarre7
285559julegran12
285560julemat147
285644kallefunksjon1
285642kallesignal2
285574kommentatorrøysta3
285630konfliktstoff17
285618kongehusreportasjar1
285585kreasjoner2
285609kringkastingsfjernsyn1
285665kunstmusikken17
285613kvardagspråk1
285661kveldsraud1
285581latinrytmar1
285570lusekofte16
285584lårkorte1
285649mosaikkbilde1
285578moteskaparen7
285612mytologiar7
285598mørekysten76
285690naturbilda1
285692naturinnslag2
285569nåtidig2
285586offerdal404
285654openberrer5
285706oppattakande2
285702oppattakinga7
285626oppdelte40
285650overstroke3
285611overtydas1
285566plastakebrett1
285562pork7
285608programtilbod37
285565rattkjelkane2
285572rattkjelke13
285564rattkjelken15
285577rennetradisjonen1
285673repeterende2
285696restaureringstrend1
285595ritenour1
285668rockemusikkuttrykk1
285628semioffentlege1
285631sendeskjemaet17
285660silhuett43
285667sjåarskarane1
285708sjølvforherligande2
285682sjølvoppfatninga16
285625sjølvtilstrekkelege4
285675skaldefunksjonane1
285662solblå3
285582sommarvær1
285703spedd15
285705spenningen142
285583spradande4
285691stadfestas1
285606stilltiande7
285707svevndyssande4
285561svineribbe43
285694synthesizarane1
285575synthesizerklangar1
285591synthesizermusikk1
285601tilskuarar2
285633tremenningen31
285614trukke13
285573tuting28
285638utkantstader2
285623vekebladsjangeren1
285610verdisystemet21
285587vernesak5
285636vevet70
285648videografisk2
285646vignettbilda1
285641vignettlyden1
285672vignettmusikk1
285640vignettmusikken3
285647vinterbilde2
285637værharde7