Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285544britanes7
285538feider6
285531fundamentert20
285529ghaffar3
285533intelligentsiaens1
285545kolonivelde8
285549kulturimperalisme2
285547linjalen35
285552nasjonsdanning2
285530odéen5
285556seinker1
285543sentraliseringsmodellen1
285541sentralstyringsapparatet1
285536stammefellesskap3
285548stammemotsetningane1
285550stammemotsetningar1
285534stammespråk16
285535statsbærande2
285528statsmodellen3
285532sterkastes11
285557styringsapparat4
285546styringsmodell14
285542styringsmodellar8
285540styringsmodellen23
285539toleranseprinsippet1