Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 132 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285341akkordarbeid9
285236alvøen(1
285266anacostia1
285329arbeidarkultur11
285220arbeidarkulturen14
285350arbeidarkulturmusea1
285346arbeidarmusea1
285330arbeidars4
285245arbeidsmåtar166
285344arbetets1
285308bevisstgjerande5
285328boligane5
285349bondekulturmusea1
285255bondekulturmuseum1
285336borgarkulturen3
285277borgarrettskampane2
285243brukargruppe32
285260bruvatne1
285280creusot1
285289databank16
285247delkultur8
285304deltakingsperspektivet1
285339effektivitetskrav7
285302eigenaktivitet37
285291endringprosess1
285317etnografiske26
285321formidlingsaktivitetar4
285343forsman4
285256friluftsmuseumssamlingane1
285297gjenstandskultus1
285221gjestrum2
285272granskingsobjekt4
285250hovudfunksjon15
285288hovudfunksjonar6
285282hugues3
285318humanøkologi2
285254høgmellomalderens1
285246identifikasjonsprosess1
285315igangsettar1
285226industriarbeidermuseet4
285337industribedriftene40
285323industrihistorie26
285237industrihistorisk4
285225industrimiljø30
285327industrimiljøa8
285325industriminne3
285348industrimusea1
285230industrimuseum10
285324industrinæringar4
285233industristadmuseum18
285342ingeniøroppfatninga1
285265kinard2
285229klevfos5
285228klevfoss4
285331knyttast58
285259konsular116
285271kulturarbeidardagane1
285269kulturidentiteten2
285268kulturmobilisering4
285307kulturprosessar2
285335kulturspørsmålet1
285326kulturvernet15
285319kulturvesen2
285306kvalitetsprega7
285270kystbefolkningen4
285287lokalsamfunnsutvikling24
285261maktgrupperingane2
285222maure19
285275minom4
285223minoritetskultur12
285258museer52
285276museology2
285244museumsarbeid3
285347museumsarbeidet6
285285museumsforbundet6
285286museumsfunksjonen1
285241museumsinstitusjonen3
285299museumsmodell2
285224museumsprosjekt4
285352museumsprosjekta2
285313museumsspesialisten1
285239museumstiltak5
285264musé43
285314nedprioriterast15
285290observatorium47
285232odda(1
285311omgivnad13
285312oppvurdert7
285281prøvestaden7
285293punket4
285334rikskultur1
285292samfunnsløysingar1
285320samfunnsstrukturar10
285257sandvig58
285273sentralmusea3
285303sjølvaktinga2
285248sjølvdefinering1
285263sosialisere16
285351spedbarnstadiet2
285310studiegrupper17
285240sulitjelma82
285267symbolfunksjonar2
285338taylorismen5
285332temamessig2
285340tidsstudiar6
285234toten(1
285278tverrvitskapleg3
285252tyskorienterte1
285322underklassekultur2
285294utstillingsfunksjonen1
285309uttrydde1
285283varine2
285227vemork31
285253vikingetida10
285262ættehistoriske5
285301økomusea1
285274økomuseet2
285279økomuseum4