Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 143 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285084agurknytt7
285212aries36
285125barbarnasjon1
285135barkimo1
285122bedageleg22
285187bilkjøringen4
285121billysa6
285114bilruta27
285183bosettingen11
285152bruksmåten52
285116bruskbitar1
285209bylufta13
285160dommene29
285169dyrebeskyttelsesforbund1
285127effektiviseringskravet2
285216eigeverd1
285115ekskrementa47
285109elgaaen3
285153elgåen57
285124engerdalsskogane1
285197etterindustrielle29
285129fellesbeite21
285091fellområdet1
285098feragen40
285095flenger9
285088folkemakt11
285179fredning19
285102fridholm5
285161fullbyrdet20
285215geværløpet3
285201gjeldsbør7
285130gjeting55
285175hamnelag1
285214handlingstrong2
285092hummelfjell3
285213husdyret13
285192husdyrhaldet80
285185husdyrnæring1
285097hådalen4
285099ihelrivne5
285171inngjerda92
285180inngjerdet5
285188istida101
285186jordbruksnæringen1
285156journalisters4
285083juliveker1
285170kampmetodar1
285208kvardagsvalet1
285111kvilvang15
285199landbrukstingingar2
285149lesarbrevspaltene6
285151lundby55
285096lystmordar5
285198mangehova2
285191mannsnamnet182
285082medieordskifte1
285087midtsommarstoff1
285219miljøbrotsverk2
285181miljøfiende1
285218miljøkriminaliteten6
285200momsplikt11
285079narjordet7
285101naturutstilling1
285207naturvernar20
285210naturvernaren8
285143naturvernsida2
285145naudverge20
285144naudvergeparagrafen1
285104nista215
285165nitida38
285182nylund128
285172oslomarka37
285211ovis5
285202produktivitetskrav2
285136reaksjonsmåten9
285140reproduserande8
285120rifla199
285106rovdyret104
285126rovdyrfauna2
285154rovdyrvenner1
285167rovdyrvernet8
285105sauebjøller7
285176sauedrapene1
285177saueeiere1
285090saueeigar23
285123saueeigarane52
285107saueeigarar44
285093saueeigaren32
285193saueflokkane43
285163sjutida41
285110skambitne7
285178skarpskyttere9
285184skogsbeite8
285206skrubben175
285085sommarreportasjane1
285103spellvollen1
285081startsskotet3
285100storhøgda2
285204stovebebuarar1
285195streifdyr67
285157stuebeboere1
285173støtteoppropet1
285108sømådalen2
285118søndmør50
285164telefonterroren3
285137tellingar3
285094tilreidde17
285148tingsalen62
285132totalutrydde1
285190tåleleg7
285203uforstandige10
285078ulvealarm1
285142ulvedrapet2
285141ulvefellinga2
285217ulvefiendane1
285155ulvehater2
285194ulvekroppen1
285117ulvemøte2
285076ulveslaget6
285159ulvestammens1
285133ulvevennen1
285158underskriver7
285189veidemannen58
285113villmarkmessa1
285112villmarksmessa15
285150viltforskar5
285134viltforvaltinga17
285119årslag3
285146østerdal15
285089østerdalsskogane4