Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 126 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285017arie19
285031arngeir1
285040audiovisuell34
285060auditivt5
285004besverjande6
284978bevegd2
285007bilismens5
285043bogstad90
284949dagsnyttredaksjonen5
284992dekonstruksjonisten1
285023filmkritikken2
285010finansieringsproblema6
285064firefargetrykk1
284962folkeakademia11
285066formidlingsmåla1
285042førehandsreportasje1
284968genreproblemet2
284996genretrekk3
285026glomms1
284948godlyd17
285032grisevits3
285020grunngrepa1
284994grunnreglane15
285021kaplinski13
284952katastrofepsykiatarane1
285069klisjesvara1
284974klisjetenking1
285035knokane77
285061kontentum6
284954kortversjonar6
285002kulturarbeidaren13
284983kulturmagasin47
284960kulturmagasina21
284951kulturredaksjonen7
284998kultursynet14
285056kunstfana1
284984lausaktig11
284993livskapittel1
285036luxus13
285072lydarkivet2
285049lydbruken1
285065lyddekoren1
285063lydhørhet4
285027lydmontasjar1
285068lydsitat1
285003lyttargrupper5
285038lyttarvekene1
285015lytteveke1
284977magasinforma1
285051magasininnslag1
284979magasinjournalistikken4
284975magasinprogram4
285048medieinstitusjonar3
285033mentalitetshistorie4
285034metasnakk1
285053musikkbruken6
285013musikkonkurranse31
285041musikkonkurransen5
285016musikkritikar1
285059musikksitat1
284973musikkutt1
285070nagraen1
284985neglisjerer28
285039notabeneprogram1
285044opningssetninga5
285022opphopingar7
284961opplysningsforedrag1
284953organisasjonstoppane2
284976populærvitskap6
285047profesjonstanken1
285000programdirektøren3
284971pseudonyheiter1
285018pusteteknikk7
284997radiojournalistar5
284966radiojournalister2
285071radiolyd2
284972radiomagasin3
284969radiomagasina2
285050radioretorikk1
284959radioretorikken2
285045radiouttrykk1
285025regidebuten3
284964riksradio4
285052sendeminutt2
285062sitatteknikken1
285075skrivemaskinane2
284970sofistane14
284991sommarkveld54
285037studiotida1
285029tabuvers1
284965talekulturen2
285074talemediet1
284999tenestesamfunnet1
284981tevatnet8
284955tidsskriftspaltene2
284957tilleggsspørsmål7
284982tittelprogram1
284980toppoppslaga1
285058utstein83
285055verbalinnslaga7
285024verkorientert3
284956årsverket7