Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 86 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284738andremandat4
284723avrundingsregelen5
284734avrundingsreglane2
284665bondeparagrafen12
284676deletal3
284713deletall1
284708deletalsmetodar1
284748distriktsmandat14
284711dividere16
284717dividerer10
284690dobbeltstemme20
284670fellesprogrammet55
284739folkerik19
284697fordelingsmetoden4
284746fylkesfordeling2
284737fylkesfordelinga7
284750fylkesparti25
284745fylkestingsvala12
284740førstemandat1
284721gjennomsnittsmetode1
284687grunnlovsendringa18
284663grunnlovsvedtaket5
284704gruppeinteresser10
284662gunnvald83
284692heiltalsproblem1
284700heiltalsproblema1
284695heiltalsproblemet1
284678korsvegar4
284714kvotientane6
284710kvotientar1
284727kvotienten11
284674laguës12
284688listesamband9
284707mandatfordeling20
284667mandattal5
284685mandattalet16
284686mindretalsframlegget36
284720modifikasjonen4
284719oddetala1
284718oddetalsmetoden1
284689odelstingspresidenten3
284698oppflising5
284743overrepresentasjon24
284736partifordelinga5
284749partifordelte1
284709rekner24
284669riksproporsjonalitet3
284666røystetal180
284715sammanlikna2
284733stemmetalet17
284706tilleggsvilkår13
284673utjamningskrinsar1
284684utjamningsmandata24
284741utjamningsordninga19
284677valkrins192
284712vallista103
284696valoppgjera1
284664valordninga87
284747valordningane2
284671valordningskommisjon2
284705valordningskommisjonane1
284672valordningskommisjonen6
284668veljaranes3
284679veljarfleirtal13
284728xh3
284722xl35