Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 99 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284505albumfoto1
284504amatørmessige10
284482avbildinga10
284500avfotografert13
284423bildebruken16
284427bildeeigar3
284424bildeeigarane9
284439bildeeigarar2
284476bildeeigaren1
284506bildeformene2
284511bildeforskarane1
284415bildeforskarar1
284426bildeforskinga1
284453bildemengda2
284430bilderepertoaret1
284419bildeutvalet5
284467bildeveggane1
284468bildeveggen1
284469broderia16
284491brurebuketten1
284492brurekjole3
284463dryppande30
284458eigarne8
284503familiebilda4
284418familiefotografi5
284470familiefotografia15
284485familiefotografiet7
284495familieledda1
284451familiemedlemene30
284499familievegg1
284509familieveggane1
284478familieveggen7
284486famliefotografia1
284444forseggjorte14
284432framstillingsmåte6
284494gester11
284461gruppespesifikt1
284462gråtebarnet1
284502hengast21
284507historieskrivarar6
284443hobbyprodukt1
284441hybellivet23
284435ikkjeskrikande1
284429innreiinga144
284457kakeoppskrifter9
284455klipsrammer1
284472kulissa6
284449kvalitetsaspekt1
284475kvardagsrommet1
284465landskapsbilde13
284456limband7
284490livsstadiet2
284464lyseffekt3
284493markerar25
284446maskinell35
284450motiveringa39
284417motivvalet11
284434omgåst16
284510opphenging5
284454opphengingsprosessen1
284416oppteljingar8
284420originalarbeid4
284413ormaasen4
284428overlapping77
284501portrettbilda1
284414reme40
284445reproduksjonane6
284459røyndomsoppfatninga9
284460sakstilhøve14
284497samlebilde1
284442samlegruppe1
284466sjømotiv1
284483slektsfellesskapen1
284496slektslinene3
284480slektsliner3
284487slektslinja2
284508slektsmedlemmane1
284477slektsmedlemmar1
284498slektsstemne14
284425smaksspørsmål1
284452stilmessig16
284421stuene47
284471stueveggen13
284448tidsaspekt4
284422tränkle5
284436veggar142
284512veggbildet1
284479veggdekorasjonen2