Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 128 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284294)kommunikasjonen1
284312anbefalingar48
284292batco1
284336berghs14
284311bestefarsvalsen2
284393bildeutsnitta1
284323blikkboks5
284411blokkar63
284380blomebukettar7
284379blomebutikk8
284327blåner9
284362bruksmåte31
284316chaplinfiguren1
284318coogan11
284287daglegvareforretning22
284368deigen541
284377deodoranten8
284288deodoranttypar1
284308draumehelten1
284363dunkast1
284315eksemplifiserer48
284324fedrelandskjensla10
284348fedrelandskjensle3
284331fjellvidder39
284326fjordene35
284376flirar11
284395glassbord1
284330greetings7
284309handleturen23
284320heilaftans17
284354hårkremen1
284302ibsentolkarane1
284378impulse1
284403informerast58
284358innstillingane50
284289kaffevariantar1
284329kalendrane10
284396kamerakran1
284391kamerarørsler2
284310kinogjengarane11
284407kinoprogrammet7
284383kinoreklamefilmane1
284406kinoreklamen5
284402kinoreklamepublikummet1
284373kommentatorstemme1
284369kongsgarden347
284387kontrolløren44
284335langaard18
284345lykkelandet4
284314maarud12
284337margarinfabrikk6
284342marshallhjelp19
284410mediebodskap1
284299metonymisk20
284341mjølkesjokolade27
284392mogelegheiten10
284332moskusokser3
284300mottakargruppa2
284372målbundet2
284389månadskortet4
284349nasjonalstoltheit1
284325nasjonalstoltheita2
284333naturfilmar6
284328naturmotiv14
284338oslobryggeria1
284382overdrivande5
284343pengehjelp107
284405publikumsgruppa1
284408radioreklame7
284344rasjoneringa8
284398reallyd1
284293reklame(1
284384reklamefilmfestivalar1
284367reklamefilmforteljingane4
284364reklamefilmforteljingar3
284339reklamefilmhistoria2
284295reklamefilmmottakarane1
284297reklamefilmsendarane2
284303reklamefilmskodespelarane1
284286reklamefinansierte10
284351reklamekommunikasjonen1
284409reklamekvarteret2
284399sanseorgiar1
284381sendarane68
284375sendarsida2
284319sensurkortet1
284322sigersgong3
284404skjermene5
284284skretting65
284390sluttkommentar11
284301snylteform1
284313sportsfly1
284317sportsforretning18
284305stomatol3
284307stomatolannonsane1
284365strukturerte102
284374sunlight7
284346sunsilk1
284347svingdans2
284370tekstplakaten1
284366tidslinje12
284334tiedemannfabrikken1
284298tiltrekningskraft25
284291tobakksfronten1
284290tobakksprodusentane4
284386trikkebilletten3
284401underhaldast9
284361varenamn5
284352varenamnet3
284353varepakninga1
284394velkomponerte10
284397velskapte34
284355vitabrill3
284356vitabrillesker1
284357vitabrilltuber1
284285åttiårsperiode1