Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284241carnaveron1
284255dødsbøkene1
284238dødshundar1
284228eufemisme11
284248gravopnarar1
284250gravstad37
284239gudebilde4
284227highclere2
284243kongegrava2
284245lorden66
284242moskito1
284244moskitobittet1
284237mumiar20
284230nubia19
284229nubiske2
284234oppdemminga18
284249osiris22
284246populærmystikk1
284254pyramideveggane1
284247røvarferdene1
284252solguden56
284256steinkister1
284235verdshav18