Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284118aksemaktene14
284095avståast1
284083avståingar9
284111biwu1
284125chiangs2
284090dampfløyta3
284112einskapsfronten3
284081enkekeisarinna9
284078enkekeisarinne3
284062erstatningssummar4
284067ethics14
284066evolution42
284110føydalherren2
284086føydalstyrt1
284119gjenoppvekte2
284075guang2
284082halshoggast9
284084handelsrettar6
284091hekseverk1
284113hærstyrkane7
284087innverke11
284115invasjonshæren3
284107karrierepolitikarar1
284051keisarleg31
284127kommuniststyrkane1
284126kunming13
284106legeyrket12
284072liang5
284065lois27
284052lærdes9
284056minoritetsfolka1
284064montesquieus7
284121nedtyngde26
284060opiumskrigen3
284103overherrar2
284094overraskingsangrep1
284098poststellet23
284073quishao1
284099saltmonopolet1
284053samfunnseining1
284102semikolonial2
284124snikmyrda3
284092sverdhogg11
284096tael2
284093talismanen12
284097tollstellet17
284088transportforholda4
284114universitetslærarane7
284054utilnærmelege23
284105verdsansvar1
284109versaillesavtalen1
284049vismannen67
284120våpenforsyningar14
284089wusun1
284076xu25
284047yeh10
284122yiduo1
284068youwei1
284070zhidong2
284055øydemarker30