Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284012akselerasjon78
283949andast53
283946anima3
283990behaviorismen12
283993behavioristane5
283977biology12
283970blikkretning3
283951bygjer2
284029bøyinga33
283974changeux1
283952churchland4
284037datahjernen1
284035datamaskinens4
284025distributed6
283943dødsstunda9
283940ellegård6
284008emergent3
284009emergente2
283980etologen1
283992forkastast20
284003forskingsgrein2
284046frankensteins3
283973fysiologen4
284044følande8
284007handverkaren85
283979hjernehalvdel4
283978hjerneprosessane1
283965hønsefot1
283964hønsehovud10
283968innesnødde8
284028inngangsalgoritme1
284032innmata1
284040kampasiteten1
283957kombinasjonsformene1
284002kompetanseområdet12
283971kroppsposisjon1
284031kunnskapsområda6
283950kvardagstankane1
284023maskinvara6
283954materialist16
283955materieomgrep1
283983mennekehjernen1
284021miljøvariasjonar1
283987minespel24
283960monistisk9
283972muskelspenning2
283996nervefysiologar1
284042nervesamband1
283961nervesambandet1
283962nervetrådar5
283976neuronal2
283953neurophilosophy1
283997nevropsykologi2
283989overlevingsverdi1
283959panteismen1
283948pneuma2
284026processing3
283947psyche3
283994påverknadene22
283981regained1
284001reknemaskinar3
283969romgeometriske1
284024rumelhart1
284038sanseorgan6
283991sinnsinntrykk4
284039sinnsrørslene3
284043sirkulasjonssystema1
283995sjelekassa1
284045sjeleskalaen1
283963snødekt61
283967snømåka5
283966snømåke1
283945spiritus56
283988språkkunnskapen36
283986spydkastar5
283985steinhoggar10
283984steinøks7
284018styreelement1
284041styreorgan4
284014styreorganet1
284017styresystem3
284022synapsar2
283944sømn66
284036tankerekkjer9
284034teleks5
284013tregheit11
284004uførutsette6
284005ukontroversielle8
283982utviklingshistorisk6
284019valalternativ17
283958vassmolekylar7
284006vendast63
284030verbbøyinga4
284015vitalkraft1