Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 60 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
283751bergler1
283704beziehung1
283702delteoriar2
283735draumarbeidet2
283737draumetankar1
283706draumtyding1
283707feilhandlingar10
283729forarbeiding2
283744foreldreinstans2
283710formkarakter1
283719forskuvingar8
283718fortettingar6
283738fortrengingsenergi1
283752grotjahn1
283725hemming4
283727hemmingar4
283739hemningsnivå1
283757humorutviklinga1
283747idealar1
283746identifikasjonar10
283728impulsen58
283756informasjonsomsetning1
283748klosset20
283701lattersalve6
283713lystmomentet1
283709lystoppleving4
283736manifeste16
283741maskeringa5
283754mcgee40
283711objektperson1
283759psykoanalytikarane5
283749psykoanalytikarar8
283742påkrevd33
283750reik32
283715svarsignal2
283755svebak5
283716tankeinnhaldet12
283731tenkjeform1
283700tryggingsventil19
283705unbewussten2
283733utelatingar5
283721utladning11
283726vitselaginga1
283717vitsemakarane1
283758vitsemakarar2
283734vitseteknikkane1
283712vitseteknikkar1
283740vågsam10
283723vågsame17
283703witz4
283720økonomisering6
283722ønskjedraumar1