Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 176 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
283466)poenget1
283434)trekk1
283484aandelige107
283437adalstein4
283410andletsuttrykket10
283500anstand16
283482anstændig8
283479anviisning5
283450augebryna68
283446augnebrynet9
283416bergsons4
283483beskeden12
283497beskedenhed9
283509beskrivelser36
283364bevægelsen12
283469bildevitsen1
283421bildsystem1
283376blaaligt1
283385bløtkaker2
283489borgardøtrer2
283496borgarsønene2
283488borgarsøner4
283442breiskalla1
283449brundæmd4
283402bryllaupssituasjonen1
283365bugmusklerne1
283467bærsj2
283399degraderer8
283392degradering122
283400dyriske66
283438egils10
283435egilssoga12
283516elitekultur12
283517elitekulturen13
283518elitekulturens1
283414eventyrepisodane1
283408eventyrillustrasjonane4
283407eventyrteiknarar1
283426festliga1
283419folkliga2
283486forfængelige1
283422framställs1
283360fremkommer21
283367fremtrædende19
283490fyrstespeglane1
283508gapskratta25
283487gierninger3
283433godhjärtat1
283418grastustar23
283411griseauge3
283505handhelsinga1
283444herdane78
283398herremannsbrur1
283395herremannsbrura3
283406hevje3
283390hikke12
283475homonym8
283447hårrøtene11
283355høglydd8
283404høgtidssam11
283453idealhelten1
283468inkongruens4
283471inkongruensen1
283388intervjusituasjonar4
283396kaksen55
283374kinderne1
283510kitt20
283494kommunikasjonssamanhengen1
283495kondisjonert12
283502kontrollkrava2
283428kosmiska2
283458kroppsbilde13
283464kroppskomikk1
283429kroppsliga2
283391kroppslydar6
283436kroppsskildringar1
283417kroppsstilling7
283520kulturkritikarar5
283357kyrkjeéliten1
283503kysehatt1
283377latterforskarar1
283393latterkulturen8
283379lattervekkjar1
283519latterytringar1
283354livsfiendslege4
283473medvitsutviding1
283524morobøker1
283371munden40
283359muskelrørsler1
283366muskler76
283387målingspøsar2
283477måtehaldet3
283485narrerier1
283401nedføringa1
283356nedvurderande7
283389nyse28
283432odelbart1
283375opad15
283362opløses2
283440opprett43
283491oppsedande23
283384ordkomikk1
283431oupplöslig1
283372overlæben1
283476overmannen24
283441ovleg207
283470potensproblem9
283514preikarar20
283515presteutdanninga11
283424principen2
283498prydelse3
283405pyntast17
283499qvindens1
283465replikkhumor1
283523revyhumor2
283455riddaridealet2
283454riddaridéen1
283353romanperson5
283368ryster41
283451sagaskildringar1
283504samfunnsnormer8
283462samtidsrealistiske2
283459skjemtedikta3
283394skjemteeventyr2
283474skjemteeventyret1
283380skjemtehistorier2
283439skjoldet91
283420skrattkulturens1
283386spjæra4
283511spræk102
283472stinalderfrisyren1
283381stivheit10
283443storbrynt2
283522studiohumor1
283383stumfilmane6
283448svartøygd11
283481sæder16
283397tenesteguten32
283526tovegskommunikasjon117
283415tue150
283507tvikrokut20
283373tænder21
283361udaandingen1
283363udaandingsstød1
283445ulvgrått1
283452underdriving4
283521underholdningshumor1
283425universella2
283351unyttigt32
283463utblåsingar5
283430utgör2
283427utopiska1
283480velanstændige1
283501veloppseda5
283413vestrygg1
283382vitseteikningar5
283461vossastubba1
283370vrider17
283512våe11