Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 126 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
283258agiterer15
283304allmennhistorikaren1
283249arveinstitusjonar1
283183bevisstgjeringa11
283293biletformidling1
283184biletmedia13
283296byparti17
283259ewige2
283302eyk1
283289faghistoria2
283251familieeining2
283210faraonisk9
283243faraonske1
283186filmfotografen7
283224formidlarrolla4
283226forskarrolle1
283272forvrøvla2
283303fotospesialisten1
283260framtrer17
283252førsekulære1
283261ghettoforhold1
283214gjensydd1
283240gravitasjonen8
283301grunnspørsmåla4
283267gråbrune30
283284halvmedvite1
283281hemingways27
283185historiefagleg9
283201historieformidlarar1
283193historikarens7
283238illegitimt11
283262implikasjonen6
283280impliserande1
283207indoktrinator3
283274indoktrinatorrolla1
283275indoktrinerer3
283282isbergeffekt1
283279isbergeffekten3
283287isbergpåbod1
283286isbergstilen1
283265jødefilmen2
283204kapitalavkastinga6
283300kjeldekriterium1
283211kjønnsdelar3
283212kjønnsopninga4
283283konnotasjonsinnhaldet1
283217kroppshaldninga9
283192kulepennen12
283222kulturmisjonær1
283223kulturmisjonærar2
283270kulturvitskapleg6
283191leiarrolla46
283203marknadsførarrolle1
283245medfylgjande5
283195mediaknep1
283196medianissane1
283205medieeffektive1
283197mediekapitalen1
283221mediemenneske3
283189medieteknisk2
283299medietriks1
283198medievarene1
283276mellomalderhistorikar2
283257mellomaldertilhøve1
283215menstruasjonsblod3
283235misjonærrollene1
283288morland453
283264motmiddelet3
283190muligheitene33
283273naturbestemte3
283180navfs3
283271nazibodskapen1
283269nazifilmen2
283244objektivitetskrav2
283246objektivitetskrava1
283216omskjeringa11
283232omskjeringsfilm2
283247omskjeringsskikken3
283227opplysar13
283228opplysaren1
283230opplysarrolla4
283263opplysarsynsstad1
283182opplæringen79
283194opplæringsprosess2
283295pionertiltak13
283250produksjonseininga11
283220profft5
283278propagandafiasko1
283297proveniens12
283266publikumskjenslene1
283233rollevalet1
283285romanstilen2
283277skjellsorda22
283219stillingtakinga1
283253sudansk10
283209sørby45
283231sørbys4
283206tabloidiotane1
283200tabloidiotar2
283202tabloidiotiseringa1
283199tabloidiotiserte2
283292tidfesting454
283181tradisjonsformidlande10
283268uimottakeleg1
283294undervisningsfilm2
283187valdshandling12
283236verdiførestillingar3
283298verdlause37
283248ættesamband5