Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 50 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
282989angrepsvinkel2
283024avverjar4
283009baderomsscena2
283012bilet163
283003drapsscena1
282998etterbilete2
282992fallosfiksering1
283035fascinasjonskrafta5
283016fiksjonsuniverset4
283013filmforskinga1
283008filmforteljing3
283002filmforteljinga9
283032filmforteljingane1
283020filmforteljingar2
283036filmopplevingar13
282996filmstrimmelen1
282993filmstrukturen1
282995forklaringsmåtar3
282988forklaringsmåten4
283027hovudforteljing1
283014informasjonsoverskot1
282994inneforstått21
283023kjellarrommet24
283022kvinneskapnad11
282990lacans5
283033lettspela2
283010lydeffektane4
283007medskapande5
283029monomane14
283025motelleigaren1
283034motinformasjon3
283018samanhaldande6
283005samanhalde43
283006samanhalding1
283000sanseaktivitet1
282999sansematerialet2
283030sjølvkanonisering1
283004sluken23
283015spenningsfilmar3
283019spenningsoppbygginga2
283026spenningssekvens1
283001strimmelen2
283021tilflyt11
283017tilskodarens3
282986tilskodarrolla26
282987tilskodarrolle2
283031tilskodarrollene1
282997tregleik13
282991voyeurisme4