Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 60 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
282830arbeidsmiljøsaker1
282826blyinnhaldet6
282839bokprisar23
282799dommedagsartiklar1
282801ecu7
282800efs12
282818fellesresolusjonar1
282836filmstøtteordning1
282827freon6
282828freonbruken1
282834frikonkurransen4
282837garantiordning59
282845grisane104
282848grisepest5
282805grunntankane36
282840grunnvollar8
282835handelsmønstret1
282825industripolitikken34
282850konkurranseevnen25
282843kornerstatningar1
282809luxemburgforliket1
282831lækjemiddelindustrien4
282798marknadsutval1
282821militærpolitikken34
282802nationalbanken5
282852obligasjonar434
282816okkupasjonsåra25
282854overtekne59
282811parlamentsmedlemene2
282807påby55
282804ratifiserte122
282841rentebør1
282795skovmand4
282842tapioka1
282833thalidomidskandalen1
282819utanriksministermøta5
282847vaksinerer48
282851valutabalansen1
282853valutarekneskapen1
282849vekstvilkåra28
282814vesteuropa26
282815årsakane11