Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 85 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
282619aksjeutvidingar2
282643arbeidskrevande4
282637automatisering51
282610bankhandverk1
282573bankkarrieren1
282603bankliberaliseringa1
282612banknæring7
282621bankstruktur2
282615bankstrukturen5
282642banktilbod6
282575bankvesenets2
282572bedd148
282611bedriftskundane17
282650behandlingstid60
282630betalingsformidling104
282639betalingsformidlinga75
282657datasida3
282627dispensere75
282628eigarreglane1
282648eigeninnsats142
282616eigenkapitalbasen1
282647eigenkapitalkrav2
282624eigenkapitalkrava5
282580einskildfeil1
282641ekspedisjonsstad3
282598fagkunnige10
282582fagterminologi32
282587fagterminologien21
282593feilvurderingar25
282640filialnettet4
282655finansieringsinstitusjon3
282600finansieringsverksemd55
282596forstørrelsesglas2
282623fusjonspartner1
282589gebyrdebatt1
282592gebyrspørsmålet1
282579gebyrutspel1
282597generalistar22
282620grunnfondsbevis104
282606gråmarknaden2
282599gårsdagen65
282585innskotsrenta11
282588kommunikasjonsproblemet3
282635kostnadsnivå91
282591kostnadsproblem4
282590kostnadsproblemet5
282618kostnadstunge5
282654kredittmarknaden57
282651kredittrutinane1
282609kredittvurdering46
282646kredittvurderinga15
282574leiarposisjon18
282656lokalbankar5
282653låntakaren23
282586lønskontoen3
282634nysatsing40
282595objektivitetens1
282626omstillingane104
282625omstillingsevne30
282583rentemargin19
282633rentemarginar18
282638rolls53
282652saksbehandlingskapasiteten12
282631sjekkbruk1
282644sjekken100
282613slikkar70
282577soliditeten90
282617sparebankane232
282649sparekapital2
282601strategival6
282645tenesteutføring5
282629tillitssvikten3
282584utlåna205
282636vekslingskontor2
282607vekststrategien5
282602volumvekst23
282608volumveksten18
282632ågring1