Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 190 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
282499aspect7
282478avise6
282458avsjela11
282416balansesvikt1
282443bannerførarar4
282453bateson10
282540belt42
282462besjela9
282403betalingsbalanse2
282487broglie6
282384buskmann2
282547båstenkinga3
282439caddy44
282394capras1
282479chacra1
282519clairvoyant2
282551debio87
282471definerbart1
282449definisjonsramme1
282515disintegrasjon1
282454doktrinarisme6
282415dollarmillionærar21
282489eddington3
282387einskiltindividets1
282555einskiltmennesket5
282392elefantmodellen1
282480erkjenningsfenomen1
282542erkjenningsmessig1
282382ertresvåg27
282438esalen3
282538etablissementa3
282407fantasigevinstar1
282440findhorn1
282417folketilveksten60
282401forgrunnsfigurar4
282465fornyingar21
282535forplantar46
282395forståingskrise1
282549forsøksgarden15
282504forsøksoppstillinga1
282566framtidsforskarar5
282563framtidsorienterte1
282441frontlinjeinstitusjonar1
282526frøsetjing4
282419fullgyldige12
282496fysikarane11
282522følende3
282435førestellingsverd7
282493føyd16
282466grof6
282423grunntrekka27
282513halvreligiøse1
282485heisenberg3
282459holistisk15
282484holistiske7
282398hørast42
282527identifiserast100
282450ideskaparane2
282562impulsgivande1
282468innvove22
282531jordbruksmetodar1
282413kapitalsatsinga1
282491kjernetroppar4
282518klotens1
282470knoppane19
282424konjunkturavslapningar1
282418kriseforståinga8
282393krisetilstanden3
282565kryssbefrukting1
282477kryssingspunkt21
282550kvalitetsmerking6
282490kvantefysikkens1
282498kvantenivå1
282428lampedusa22
282421langtidsplanlegging11
282402langtrekkjande6
282460lausrivast12
282400leiarsvikt2
282386livsoppfatning4
282482livssentrert1
282517livsstadfestande2
282461livsytringar7
282451lovelock4
282520lovelocks1
282546læreanstaltar4
282404lønnsforhold14
282548løysingsmodellar5
282511maskinaktige1
282452maslow15
282553meditasjonsteknikkar2
282571medvitsform4
282420meistrast5
282414militærteknologi5
282483motseiast4
282494mystikkens4
282463nagande21
282537nasjonalforsamlingar11
282536nasjonalstatens12
282532naturmedisin46
282388naturmennesket6
282510naturvitskapens8
282528notidsmennesket3
282448nyerkjenning3
282447nyreligiøsitet18
282512omgrepsapparat23
282426omgrepsapparata1
282433omgrepssett3
282516oppløysingstendensar3
282500overforenkla4
282455overlevingsutopi1
282406papiroperasjonar1
282408papirorgasmen1
282456parapsykologi5
282475pauling5
282429pionerforskarane1
282488planck6
282559planleggingsmodellar1
282502polarisasjon2
282505polarisasjonen1
282390porselensbutikk2
282391porselensbutikken2
282434positivistisk15
282507prigogine6
282567produksjonstal6
282385pygme2
282560ressurssløseri2
282389risikolaust1
282514roszak5
282557råberg1
282436røyndomssoppfatning1
282445samanhengspunkt1
282558samfunnsmodellar6
282432samfunnsoverflata2
282409samfunnspakta1
282564samfunnsseksperiment1
282486schrødinger1
282495sfærane14
282467sjukeleg30
282554sjølvdigging2
282509sjølvorganiseringsprosess1
282410skattelover9
282570skipbrot18
282523skruppellause8
282396sosialsektoren182
282397sosialstellet5
282444spangler1
282508stengers2
282544stjernekrigsprosjekt1
282545stjernekrigsteknologi1
282427styringsmessig5
282422styringsteoriar2
282503svingingsmønster2
282506svingingsmønsteret3
282476systemteoretikaren1
282469tanketrådar4
282431teologiprofessor11
282446terapiar7
282437tersklar52
282481tilvante21
282425totalstyring1
282405transaksjonsverksemd1
282457transformasjon41
282552tungdriven18
282501tvillingpartiklar1
282533undergrunnsstrukturar1
282534unndreg10
282524vekstevna10
282569vekstmoglegheiter6
282525visjonæres1
282473vitskapsteoretikarar3
282464yttersona1
282381åndshorisont4
282568åndsvekst1