Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 180 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
281701ahornsirup1
281599ajourføring17
281667aktualitetsbølgjene1
281658aktualitetssansen1
281587arkivkritikaren1
281591arkivmeteren4
281597barnebibliotek4
281679barnebokmarknaden3
281726barneboksal2
281744barneklassikarar2
281607barnelitteraturens4
281583barnemedvit1
281570barneperspektiv6
281617barneutlån1
281592barnevilkåra1
281639bettelheim1
281616bibliotekslova1
281664biletbokverda1
281730biletmedium9
281734bokdropparane1
281694bokkjøpskontoane1
281618bokklubbsal1
281735boksnobbar1
281673brukskriteriet1
281653bølgjeslag7
281745crusoe26
281636dagbladskritikken1
281595daginstitusjonar4
281706delfronten1
281624dialogforma2
281691dinkiemodellen1
281644djupnepsykologisk1
281651døgnaktuelle1
281690einebarn28
281625einstavingsreplikkar1
281643eksemplifiserte6
281695elendekatalogen1
281675elitære10
281650emnelesinga1
281588enqvists1
281634etterlysingar8
281601familiemønsteret8
281642fantastikken1
281692fellessosialiseringa1
281609fiksjonsformer1
281713fiksjonsgløden1
281711fjensynsserien1
281603folkrörelserne1
281723forlagsleddet1
281648forleggjarkorpset1
281678formalestetiske5
281724forsømmingar5
281689forsørgjar34
281705forvekslingar8
281721framstillingsprosessen6
281596fritidsordningar5
281626føljetongforfattarar1
281590førehandsgjevne2
281739føremiddagsfjernsynet1
281606gjennomarbeiding14
281602gjennominstitusjonaliserte1
281707hovudfronten3
281688hushaldningsutgifter2
281567ibby1
281582illustrasjonskunst6
281663illustratørutstilling1
281741incestdebatt1
281632indbindingscentralen1
281697informasjonsrevolusjonen6
281629inverknad3
281581kallay7
281686karrieremakarar1
281611kileformasjonen1
281687kjenslebehov1
281580kollasjbileta1
281666kompensatorisk10
281717krinsløpsproblema1
281572kunnskapsformidling90
281676kvalitetskriteria17
281715langtidshaldbar1
281623leigebiblioteka7
281633lektørane1
281637lektørkritikken1
281631lektørsetlane1
281672lesarauge1
281669lesarbehov1
281727leseforsprang1
281627linjebetaling1
281620litteraturavsetninga1
281746litteraturpublikumet1
281729litteraturundervisninga7
281737livsomstenda1
281682livsopplevingar2
281683livstilhøve16
281685lydbombardement1
281615lågkonjukturar1
281594lønnsarbeidsmarknaden1
281710mangfaldiggjering6
281628marknadsforhold40
281614marknadsoverskot1
281619marknadsvilkåra14
281732massekonsumerte1
281684medieeksplosjon1
281733medieformene2
281704mediesamanheng3
281598medvitsproduksjonen2
281660meningsmåling262
281638metalltrøyttleik1
281696momo13
281608montanus36
281700muskett1
281681narkotikum12
281693nedskorne5
281578notidsbarn1
281716næringsverdi14
281720omkrig3
281662originalillustrasjonar1
281703peparkaker69
281712poplåten5
281621postvilkåra1
281584priskomitear1
281568priskomiteen13
281698produksjonslivet28
281649profesjonalismen3
281740radiokåseriet7
281589regnormenes3
281736salssikker1
281641samtidsnaturalistisk1
281604samtidsrealisme2
281575samtidsskildrande1
281652sesongkorte1
281743skriftordet20
281630skulebibliotekarar9
281656skuletimen24
281714snarmat2
281635sporadiske85
281577språkleggjering4
281725standardforverringa1
281671stillingtaking1
281612svanene61
281600tidsforskyvinga1
281699tileigningsform1
281668tingingslitteratur1
281719titteltalet3
281569torstad187
281731trivialteksttypar1
281579tøyselyrikk1
281661uberørte12
281728underste11
281613ungdomsforfattar4
281670ungdomslesarar1
281655ungjentemarknaden1
281718utgivingar22
281573utkonkurrere45
281665utopistisk1
281677vaksenkritikken1
281674vaksenlesarar1
281610vaksenlitterære1
281654veckor2
281738venteøving1
281586vinningar19
281709xerox10
281571åndsnærvær3
281605åtferdsutdanningar1
281659ønskebileta1