Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 83 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
280930alderssteg26
280983anglikanske56
280981avvegingane33
280940behandlig1
280963behandlingsresultat9
280912behandlingstiltak18
280986ciceley1
280973dagsrevyinnslaga1
280935dagsrevyinnslaget3
280952dødshjelpa3
280910dødshjelpdebatten5
280946dødsprosessen2
280915dødsprosesser1
280927eldrebylgja5
280904evtanasi7
280969ficarra1
280956flisespikkeri33
280932folkehelseproblemet1
280926fosterdiagnostikk13
280913framskundar22
280949framskunding27
280921funksjonssvikt19
280959geneveerklæringa1
280950gjennomkjempa1
280964grenseskiljet2
280962grunnvilkåret22
280943helsepersonellet295
280954helsepersonellets8
280976henvender59
280928hjelpetilbod35
280984hospices1
280985hospits42
280980hårfine22
280944intravenøse3
280929kroniske239
280977livsavbrot1
280925livsrett20
280938livstruande55
280942livstråden7
280979lovregulering224
280967lystelege18
280906lækjareid1
280958lækjarstand2
280947medisintilførsel1
280948medisintilførselen1
280908medkjensledrap2
280953milligram77
280909minningane7
280934nedeland2
280971nytteargumentet1
280937passsiv1
280922rekvisisjon40
280919senile18
280931sjølvmordsbylgja1
280920skånsom20
280918sluttstadium3
280916smertelindrande12
280951smertelindring39
280917smertetilstander1
280987sounders8
280957tekniskmedisinske1
280907thanatos3
280975uhelbredelig18
280960umwertung2
280914unnlata18
280966utlevd16
280923utviklingsdrag18
280941vonlause85
280945væsketilførselen1
280961werte3