Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 279 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
280652allestadnærverande7
280607arbeiderbladkronikken1
280554aukas12
280716autoritetsknep1
280644avisspråk6
280627avlukker4
280598avskaffas2
280638avstikkande27
280514barnetimeonklar1
280614begynnaropplæring2
280541begynnaropplæringa4
280618behaviouristisk1
280723behjertet1
280529belærer12
280670berulfsen30
280672berulfsens1
280633bokmarkedet12
280754bokmålsaktivist1
280637bokmålsmannen5
280691bokmålsrettskrivinga8
280757bruksfrekvensen4
280722bruksprosaen1
280737bøyninger1
280500dagbladspalta1
280710delas5
280540desavuert3
280640dialekttale3
280729dialekttynar1
280600dobbeltrollene2
280517dongerifyr1
280750drøftas2
280615eigentlige24
280509embets27
280528faderlig9
280718fagfellane4
280573falanks15
280527familistiske5
280693fastsetter42
280739feilbarlig1
280626filologiens5
280653fjernsynssjåarar10
280731fløystandpunkt1
280747foldvik11
280558folkeordbok3
280580forbarme23
280481forbokstav13
280648forfatterskapet15
280662forstyrrelser46
280658forståingsomsyn1
280557fremmendord19
280569fremmendordproblema1
280711føras5
280740genusreguleringa1
280570grammatikkopplæring3
280548grammatikkopplæringa1
280577grammatikkundervisning2
280523grunnformen1
280575grunnskolerådet2
280745gårdagens22
280602heiderlig3
280655hengte126
280574henrevne1
280590hippiebevegelse1
280572hippiebevegelsen2
280689hjelpepemiddel1
280688hovelsrud3
280544hovudankemåla1
280524hovuddraga42
280646hvetebrød9
280521idrettsmetaforar1
280585innanåt2
280617instrumentalistisk9
280720journalistmetode1
280616karakteriseras3
280588kjennas9
280568kjønner1
280671kodifisert12
280649komitearbeid2
280620kommareglar3
280538konsult1
280677kringkastingsfolk6
280486krøsus5
280728kulturhatar1
280555kvartårseining1
280726kyrkjepolitikken12
280643kåserande13
280738køa32
280483laban89
280581landsfadermine1
280584lesekurs2
280730linjal41
280660lytteren4
280542lærebokforfattar11
280719lærebokmetode1
280571læss4
280488lødd34
280489løddesøl7
280650manuskripter11
280510medfør35
280511mediearenaen2
280485metusalem9
280725middelmannen1
280732midtstandpunkt1
280494minibank55
280493minibankkort10
280685misljod14
280666moglige5
280578mognadsnivå2
280546morsmålsopplæringa28
280564morsmålspedagog1
280549morsmålspedagogikk2
280561morsmålspedagogiske5
280663mottakeren43
280565munnlig5
280708målformkategoriar1
280709målstatistikken7
280746mønsterplandebatten1
280755møtas20
280608normalmålet31
280692normerende2
280696normeringsverksemd2
280635normiveren1
280674normkraft2
280589normløyse7
280559ordkunnige1
280556ordkunnskapen1
280705ordsendingane3
280736ordvalg6
280681osjlo1
280567petrokjemi15
280591pinseværet3
280513popularisere10
280675privatuttalen1
280606problemstellingane1
280753professorale5
280550professorutnemning1
280664pukker3
280537rasjonaliseringsdirektoratet3
280656rettesnora31
280676rettkommen14
280760riksmålshald15
280497riksrettaren1
280498riksrettarposisjonen1
280641rådgjevingsverksemda3
280756sakligheit1
280683salonfähige3
280744sideærend1
280518sisyfos10
280619sjukdomsmetaforar1
280512skolemeister11
280562skolestua13
280623skrivedugleik4
280647skytterlaget8
280545slører6
280622smittetenkinga1
280597sosiolingvister1
280698sosiolingvistisk15
280530sovjetrussar1
280721sparsamme1
280516sportslig175
280519sportslige146
280613språkblomsteren1
280499språkblomsterposisjonen1
280496språkblomstrar1
280642språkdøme1
280667språkform(1
280631språkforskere4
280525språkjobb1
280625språkkonflikt2
280533språkkonsulenttenesta10
280563språkmeistring22
280629språknormer28
280704språknormerar3
280534språkoppsedar1
280543språkpolitikar5
280599språkpolitikaren3
280603språkprofessoral1
280690språkrapport1
280654språkrapportar2
280759språkreglane38
280661språkreglar20
280694språkreglene1
280504språkrettaren1
280657språkrettleiinga2
280634språkråda4
280601språkrådgjevar3
280536språkrådgjeving1
280532språkrøret2
280495språksjel1
280684språkstøy2
280566språktileigning12
280700språkundertrykking10
280639språkvaner2
280733språkvitskaplig1
280628språkvitskapsfolk2
280701standardspråkets3
280665standardtalemål18
280668standardtalemålet4
280715statistikkføringa5
280484steingamle8
280553styrkas3
280632støve30
280645svecismer1
280487særdanningar1
280480særnamn16
280491særnamnvis1
280699talemålsnormer4
280547talemålsnormering17
280611talespråket(1
280734temperamentsfulle30
280651tidsskriftartikler1
280526tilsprang75
280586totaldistansert1
280490tredjesida2
280507trulig123
280735tungeglipp1
280515uhøgtidelig1
280706undervisningskomiteen28
280636universitetskantina1
280551universitetstilsett5
280531uomtvistelig9
280535urokka7
280604uttal42
280673uttaleordbok4
280669uttaleordoka1
280605uttalsnormering1
280503uvørde3
280612vinjen1
280697vitskaplig5
280717vitskaplige11
280758vurderas10
280727ytterpunktene12