Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
280022bildetypar4
280052eigenpresentasjonen1
280055filmtypen2
280033fotoboka9
280043fotografnamna1
280039fotoskule1
280038fototeknisk4
280044gallerisamanheng1
280024gjennomarrangert1
280021husveggane38
280051kommunikatørar1
280046kunstfotograf12
280048kunstfotografane4
280041kunstfotografen4
280040miljøbakgrunn4
280036møbelkatalogar2
280026mørkeromstriks1
280053nordrum19
280045oppdragsfotografering1
280059oversminka7
280037posera11
280056postkortvakre1
280031reklamearbeid1
280042reklamefotograf3
280054reklamefotografane3
280020reklamefotografar5
280047reklamefotografen1
280029reklamefotografers1
280027reklamefotografi5
280023reklamefotografiet2
280028reklameopptak1
280050reklamesamanheng6
280061reklameskapar2
280025retusjeringar1
280030sjølvpresentasjon5
280058skumringsstemningar1
280032tidsvindane1
280034trykksak9