Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 72 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
279944aktualisering11
279925altarvin3
279949andaktar6
279931apostlar54
279956bedehusbarn1
279960bedehusbenken1
279894bedehuskulturen15
279943bedehustradisjonen2
279920bildedominansen1
279918bildekultur8
279952bildemedia3
279945bildemessig2
279919bildestormarane2
279961bildestormarar1
279910bildestriden1
279938bildetradisjon1
279902brusk34
279953danbørgisert1
279926embetsprestane1
279897flanellograf4
279950forkynnast15
279935forkynninga96
279908gimlekollen7
279930glasmaleri8
279928glasmaleria5
279951hovedformidlar1
279917ikonoklasmen1
279962ikonoklastisk3
279907ikonstrid1
279891kaihuset57
279915katolismens1
279914kjøtelege5
279900knasa138
279901knast70
279924kyrkjegang28
279893leirstad58
279912lekmannsorganisasjon1
279936lekpredikant17
279923lekpredikantane15
279903lysbilda6
279890lysbilde20
279909lysbildet2
279911mediasenter3
279946mediesenter101
279892misjonskveld2
279904misjonsmarka13
279899måsvær2
279895møteformene2
279948nærradioane7
279939oljetrykk18
279959ordmediet1
279927orgelmusikken11
279922overutsmykka1
279958predikantsøner1
279942primatet2
279947programproduksjon12
279937puritanismens1
279916reformasjonstida33
279940sekulariseringa31
279906småane4
279905småar1
279896søndagsskulelærarar2
279898søndagsskulelæraren6
279932tilbedast2
279934trusheltane1
279933trusheltar2
279929utskjeringar73