Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
279888amatørens1
279869amatørfoto9
279870amatørfotografia1
279884amatørfotografiet8
279868amatørteikningar1
279887artikkelstoffet2
279866barnefoto1
279877barnesida1
279841biletblad8
279856bilettekstane28
279842bladmarknadene1
279843courier3
279835daguerre25
279848firefargars2
279847formgivarane1
279867fotoframsidene2
279889fotoglede1
279883fotoobjekt5
279859fototevlingar1
279878framsidefoto3
279836framsidehelt1
279876fødselsdagane8
279860genremotiv1
279839heimelivet17
279838jamtover49
279875kalendarisk2
279852kjendisfotografi1
279882kvinneblad9
279871lesernes10
279874medieobjekt3
279840nyskapning35
279853omslagsbileta1
279844ou104
279881prinsebarna1
279885publisistikk1
279851salshyllene1
279863seriemonogamiske1
279865sjøbilete1
279864søndagsandakt5
279849tiljublinga1
279855trykningen4
279858utlyser33
279837utropar15
279850vekebladomslag1
279872vekebladspalter1
279834vestlund20
279873yrkesfotografen1
279880årssyklusen5