Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 188 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
279802ablegøyane1
279730arnestaden20
279817augneblinksbiletet1
279656avgjerdsprosess17
279677avisbileta2
279812avisfotografi3
279757avistilknyting1
279716bakrusmedisin1
279671barnetekke7
279684biletformatet1
279720biletgenre1
279781biletlesinga1
279758biletløysinga1
279712biletløysingar1
279707biletmediet11
279824biletredigeringsmaskinene1
279722bilettypane2
279826biletundervisninga1
279648blikkfangande2
279766boksehanskar6
279748bratz2
279688bravadar7
279726brubyggjarar8
279750bukselommer4
279740bølstad27
279692dagsrevydekkinga1
279818decitif1
279697dekkinga32
279721domenet114
279657dramatiserast3
279782dramatiseringsgrepa1
279783dramatiseringsknep1
279789dramatiseringsknepa1
279760drassande6
279743dyrere308
279663falskare4
279691filmdramaturgiske1
279652finslo11
279662fjernsynsforma1
279829folkeleggjere2
279761forevigast4
279756fotojournalistikk10
279703fotomodellar6
279713fotomontasjar12
279828fotoshowa1
279832fotovegring1
279680fotovegringa1
279823genrar43
279778gladagbladet1
279705heidersteiknet7
279771helseapostlar1
279796høgtrykk78
279825hørs16
279719innfletta12
279801interessegruppene27
279661intimisert1
279784iscenesetjande3
279651iscenesetjingsknep1
279715ispose10
279747iyfter1
279809journalistyrket10
279785julenissedrakt3
279714kinnoch1
279797klekkje13
279698klippingar1
279762kommentarsidene2
279708koreograferte14
279724korsaren3
279754kronestykke28
279690kulset17
279687kviknar49
279653laussalsjournalistikken1
279681lesemaskin2
279833maktforholdet18
279669mediaarenaen1
279811medieideologien1
279664medieverden11
279792metaforgruppe1
279755milliardsetlar1
279649mishandler8
279805moderniseringsprosessen47
279723moroblada3
279808nyheitsjournalistikken2
279702nyhendemedia5
279738oljeboks1
279798oljesjeik2
279772opplysningskontora10
279696ordensskaparar1
279774organisasjonseliten1
279821paraschos1
279794partistrategar2
279807partitilknytte1
279752pengeskåp5
279739planleggingsministeren2
279718politikarbileta4
279803politikarens2
279725politikarfotografia1
279815politikarportretta2
279729politikarportrettet1
279659politikarrolla11
279710pressebileta5
279733pressebiletet11
279816pressebiletgenren1
279759pressefotoa1
279831pressefotoet1
279706pressefotografenes16
279709pressefotografia5
279727pressefotografiet15
279810profesjonalisert34
279776påhittet9
279745påteikna7
279668realverdiar3
279786redningsvest90
279819regissé1
279820reklamefotografia1
279770reklamekampanjar20
279799revyartist13
279734saftpresse5
279767saftpresser1
279654situsjonar1
279645siversten2
279732skattetabell1
279742skodespelarrolla1
279751skolelærar11
279736skrustikke19
279791slitasjeskadar8
279646snikfotografering3
279787sommarleite1
279711spreiingsprosessar1
279768stortrommer1
279735strammer53
279765stridssaker14
279800stylter18
279814styrtsjø4
279764sufflerer4
279678symbolberarar2
279655symbolpolitikken4
279673symbolpolitiske3
279667symbolverdiar3
279693sørgjehøgtida5
279827tabloidisere2
279682telegen1
279660telegene2
279779tidsfristane39
279830tillitsforskinga1
279780tolkingsmåtar7
279813trojansk12
279666truverdighet2
279790tvikampar4
279676typologisering6
279647underbuksebiletet1
279675utspørjarane9
279689utspørjingane4
279686valgrevyen1
279763varietéteater2
279793vekselspel20
279665virkeligheta2
279744visualiserer14
279728visualisering15
279804visualiseringssyndromet1
279737visualiseringsteknikken1
279701visualitet6
279749vrengde135
279788vriar21