Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
279526abonnementsserie1
279485agentur18
279490annonsebyrå3
279551arbeidsmobiliseringa1
279480artiumsvitnemål2
279505aviskontroll1
279522avisproduksjonen3
279548biletagentur1
279554biletavdelinga2
279482biletbyrå3
279527biletbyrået4
279511biletdistribusjonen1
279517biletgjengivinga1
279475biletreportasje5
279525biletseljar1
279489biletstoff12
279582billedavdeling2
279521billedreportasje6
279487bokauksjonane1
279508byggjeplanar26
279483byråa31
279575byråfotografane1
279513direktelinjer5
279567drøbaksundet22
279549dublett6
279576eksplosjonsulykka4
279491ellertsen3
279556etterretningsverdi1
279545fikte16
279488fjernskrivar6
279515flattrykkpresser1
279547flyttebyrå2
279502fotokopiar7
279583fredsåra5
279537fristempla1
279559fritok14
279504fødselsdagsnotisar1
279550førjulsvinteren29
279499grams27
279530hartmann98
279542hestehakka3
279574hovudmøtet1
279565hydroanlegget1
279541hyppa17
279573høgtidsstunda10
279514høgtrykkrotasjon1
279492initiativrik26
279584jagaren25
279533kameratslege17
279519klisjeanstalt3
279553knaben11
279570kommissariske7
279494kontormann19
279580krigshalvåret1
279552krigsviktig4
279481landbruksstoff2
279535legionane5
279486læreår11
279540mansjetten4
279500matrisar3
279528matrisepresse1
279539militærsensuren2
279562minnedagar17
279507misfosteret3
279543moser26
279479mtf5
279478myres13
279555nazifiserte8
279577nervene119
279581ntbs61
279496nyheitsnotisar1
279510nyheitsstoff3
279571oppmøte284
279568oscarsborg34
279523papirrasjoneringa3
279503personaliastoff2
279509perspektivskisse19
279495postekspeditør10
279493pressefotograf18
279546presseutsendingane1
279560quislingregimet1
279524redaksjonsstaben7
279531reichskommissar21
279544rekvirert90
279579reservepolitileir1
279534rikskommissæren3
279557røgeberg16
279516sinkklisjear2
279520småblada6
279497stensilerte10
279512telefototeknikken3
279532terboven36
279558tilbakedaterte1
279569torpedoutskytingsbatteri1
279561troppeparadar1
279498trykksakportoen1
279566tungtvassabotørane2
279476ulvetid9
279538utanbys38
279564utefronten7
279578velferdsarbeid8
279529wehrmachtkaptein1
279506ålesunds11