Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 125 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
278498aided2
278502bearbeidast7
278479bearbeidde30
278438biletbehovet1
278513biletdatabase2
278505biletdatamaskinar1
278391biletdokumentasjonen1
278392biletområdet3
278514biletparadis1
278463biletpunkt7
278511biletskaparane1
278497biletskaping4
278393biletskapinga3
278470biletskjerm2
278410biletskjermar1
278439biletsystem1
278428biletteknikken3
278400brennviddvariasjon1
278499cad5
278458canon28
278431ccd6
278432coupled3
278495datagrafikk3
278501datagrafikken1
278496datamaskinell7
278437datamaskinminne1
278433device8
278515dokumentarfotografiet4
278390dyring35
278471elektronifiseringa1
278482emulsjonen6
278401fantasiprodukt10
278510fargeleggje8
278492fiberoptikk8
278419fjensynsbileta1
278426fjernanalyse2
278427fjernanalysen1
278394forandringskrafta2
278451forbrukarmarknaden31
278452fotofolket1
278460fotoforetaka1
278396fotokjemiske3
278465fotokvaliteten1
278429fotomarknaden4
278456fotomønstringa1
278406foton11
278483fotontreff1
278453fotoproffane1
278500gravyrstikkel1
278512grunnbilete1
278434halvleiarar7
278445hobbymarknaden1
278466høgtoppløysande1
278416informasjonsbitar4
278408informasjonsteknikken4
278404innfanginga5
278504justerast164
278442kh13
278413kodast7
278487konsumentmarknaden1
278444kopieringsmaskinane1
278405lagringa58
278412lydhandtering1
278480lysforhold31
278481lysfotona1
278399lysstyrke19
278450mavica3
278403mikrodatamaskinar1
278402mikroprosessorar9
278478militærtidsskriftet3
278476milliongrensa4
278508målarskrinet16
278473mørkerom16
278443nøkkelhol21
278509ommøblere8
278516opphavsrettsproblema1
278507paintbox1
278457photokina1
278474pressefotografane50
278506quantel1
278409radiobølgjer19
278424remote8
278422romforskarane2
278425sensing2
278398skarpleik11
278488smalfilmen1
278467småbiletfilm1
278415småbiletformat1
278477spionsatellitt4
278440spionsatellittar1
278420stillbileta3
278449stillbiletekamera1
278395stillbiletet2
278421stillbiletteknikk1
278455stillbiletvideo5
278468stillbiletvideoen2
278484stillvideo2
278485stillvideosystem1
278454sursøtt5
278407sølvkorna1
278417teknikarane36
278423teknikksystem1
278411tekstbehandling14
278493telekablane2
278491telenetta6
278472telenettet42
278503undereksponerte2
278489videofilmen5
278447yteevna24
278397yteevne31