Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1999-11-02: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1999-11-02

Av i alt 210 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277843analyseres29
277852avgrenses9
277836avveining18
277854avveiningen8
277846begrunnelsene9
277850beskjæres3
277856bestemmelsen102
277855betone7
277828danningsprosessar2
277861dekonstruerer10
277815eksplisert7
277835foretas86
277838forstyrrelse35
277849forstyrres8
277829fremmast14
277812grungitt1
277814grunngivingaa1
277834grunngivingane19
277832grunnlovsframlegget10
277830hemmast3
277857hensynene14
277848identifiseres13
277837inngrepets2
277845klargjøring19
277831krenkast2
277816mangefaldig1
277851meningsutveksling7
277818naturrettsleg15
277820normsett7
277823normsetta1
277864nyliberalt6
277860omliggande24
277824operasjonaliserast8
277813operasjonalisering24
277833operasjonaliseringa6
277825personbegrep3
277863personbegrepet2
277827personstatus3
277826plederer1
277841prosessene29
277842pågå80
277822rettsfilosofiske7
277844sannhetssøken2
277839sannhetssøkningen1
277821sanningssøking4
277847selvregulerende1
277862situering1
277865særstandpunkt9
277817verdserklæring9
277819ytringsfridomskommisjonens1
277853ytringsfrihetskonflikt1
277840ønskelige17