Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1999-10-31: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1999-10-31

Av i alt 210 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277785abortere14
277792abortgrensa3
277803abortpreventivt1
277769biletkvaliteten40
277774bioteknologilova38
277762bioteknologimeldinga1
277756blaas48
277796blødning16
277772diagnostikk60
277789diagnostisk35
277800downs141
277782einegga43
277794fagplanet1
277776forskningsetikk4
277775forskningsmetodiske1
277798fosterdoktor1
277761fostermedisin11
277790fostermedisinarane1
277793fostermedisinske1
277808fostersjukdommar1
277805fostertida8
277801fosterundersøkingar1
277764fosterutvikling7
277780fostervassprøve6
277781fødeterminen1
277787halvgått22
277763korrektå1
277797linne152
277806nyføddomsorg1
277809prenatal3
277799problemkomplekset14
277778randomisert2
277791referansetal1
277807sjukdomstilstandar9
277795sjukelege16
277770snikinnført5
277802sosialkurator9
277777tilsynsmyndigheter2
277783toegga12
277784tvillingkomplikasjonane1
277767ultralyddiagnostikk2
277771ultralydundersøking10
277765ultralydundersøkingar6
277768ultralydutstyr2
277779undersøkingstidspunkta1
277804valsituasjon16
277773verktøyet242