Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1999-07-24: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1999-07-24

Av i alt 210 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277607agert6
277609angrepskrigane1
277610angrepskrigar3
277596angrepskriger1
277611angripande9
277597eigennyttig2
277606folkesuverenitet19
277603folkesuverenitetsprinsippet12
277599guddommens3
277600gudgitte3
277594handlingsalternativ20
277612handlingsval9
277602herskarens4
277621humanvitskaplege4
277604krenker46
277618krigstrategi1
277615kunnskapsformene1
277616legi170
277608maktpÄliggande8
277598menneskerettsprinsipp6
277617menneskerettstenking4
277595milliardklassa4
277601moralprinsipp2
277613overskode11
277622perspektivistisk1
277619rasjonalitetsproblem1
277623rasjonalitetssvikt3
277620teknologioptimistane1
277605tukte168