Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1999-05-04: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1999-05-04

Av i alt 210 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277497avstandene13
277486depotsprøyta1
277484depotsprøytene1
277467distriktspsykiatriske58
277460døgninstitusjon1
277471ettervern39
277503helsehjelp618
277501helsevernet75
277469indisert1
277459innleggjast9
277490insinuasjonane5
277478kjennskapet7
277502klagerett167
277461lempeleg86
277489lovutkastet543
277492lågterskeltilbod123
277466poliklinikkar53
277474poliklinikken49
277485poliklinikkene4
277458psykiatrilova1
277475psykiatrisenter44
277494psykososiale149
277479realkompetansen54
277481rettsgode8
277493røyslene1
277477sentralinstitusjonane4
277480sjukehusliknande2
277488skrinnare24
277491terapiformer7
277487terapitilbodet1
277470tvangsbruk29
277464tvangsbruken7
277482tvangsfri5
277498tvangsfullmakter2
277465tvangshandsaming6
277462tvangsinngrep6
277463tvangsinnlegging10
277495tvangsinnleggingar17
277473tvangsmedisinerast1
277468tvangsmedisinering11
277476tvangsmedisineringa1
277500underdimensjonert9
277499underfinansiert35
277483utsegnet14