Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1999-02-24: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1999-02-24

Av i alt 210 ordformer var 33 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277399bakgrunnskunnskapen7
277391bondespråk3
277397demotivere1
277398enkeltfag4
277400flasketut3
277392forlatast8
277388gallupdemokratiet3
277380himmelseng16
277385himmelsenga13
277384jubilant58
277409klargjerast50
277403koketterte8
277394kompetansekrav81
277401kompetansekrava46
277395kulturtradisjon46
277386kvinneopprøret6
277396lambertseter52
277389læremiddelsenter14
277408prosenttala26
277406reformtiltak24
277407riksmålsordtaket1
277411rådslagningar2
277410sannsynleggjerast9
277404sjukepleiarskulen16
277393skirbekkar1
277412skulepolitiske19
277390talemålsfjerne1
277387underskriftskampanjar20
277413vedrører49