Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-09-14: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-09-14

Av i alt 210 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277315bleiklie15
277313brukarorienteringskulturen1
277309budsjettfordelar1
277291budsjettfordelinga5
277304dublering11
277302fagtilbod27
277293fjernundervisning109
277320foretaksmodellen10
277308foretaksuniversitetet1
277305forskarutdanning24
277282forskingsløyvingane8
277317forskingsløyvingar8
277290forskingsverksemda20
277314fridomskulturen1
277295grunnbudsjett1
277281grunnforskinga20
277274hagtvets1
277298handelshøyskolen182
277296institusjonstypane4
277288kostnadsberande1
277319læreinnholdet1
277287masseutdanning2
277277nessheim1
277303noregsnettet10
277301overetablering27
277273pensumdyrkarar1
277318programkategorien55
277271rektorvalet5
277311røttingen15
277283snuast84
277286studieavgifter8
277279studieførebuande21
277292studiemønster1
277275studiesituasjonen2
277300søkjarer1
277307tjeldvoll5
277270universitetsdebatt1
277312universitetskulturar1
277284universitetsleiarane1
277297universitetslike1
277278universitetsstudium18
277280utdanningbudsjetta1
277289utdanningsbudsjetta1
277294utdanningsmønsteret5
277285utdanningssøkjande10
277268velkomstseremonien15
277269årsfest23