Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-09-20: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-09-20

Av i alt 210 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277248)demokrati1
277265antieuropeisk2
277245arbeidarbakgrunn1
277210atomskuggen1
277237dugleg124
277207dødsgrepet1
277261flammeskjæret1
277251flekkande1
277264forfalsking44
277206forsvarskamp27
277227forsvarsreaksjon3
277203fridomsglede1
277204fridomsrusen2
277219fundamentaldemokratane1
277230galluptal8
277241grunnstraumen3
277208halvsvevne14
277260klemta6
277259lagnadsklokkene1
277247lagnadsstund2
277215lyngbrann16
277262maoistar8
277256motsubjekt1
277258motunivers1
277253motuniversalisme3
277263møkkalasset4
277212mørkna166
277249neokoloniale1
277232nysola4
277236nystalinisme1
277242nystalinismen1
277239oppgjerd48
277235oppgjerda55
277213oppstillingsplassen25
277205partidisiplenes1
277223partiideal1
277252rovdyrtenner7
277240sideverknader25
277246sigermakta1
277244skuggeland11
277254skuldebør1
277257sluttkamp2
277243smågruppenes1
277214styrevala3
277224suffarane2
277216sufs2
277229sundslege6
277222tungs1
277250universalismen26
277255utbyttande3
277228verveannonse1
277238økologiens4