Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-10-16: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-10-16

Av i alt 210 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277182arbeidsskyhet1
277195bokklubbsystemet4
277176favoriseringa14
277199fornuftstenking2
277188gavnleg1
277170havnar31
277193heiltidsforfattarane1
277179heltidsforfattarar1
277190innrullerast2
277197langtidsstipend1
277178litteraturproduksjon3
277191litteratursatsinga3
277181loftsromma38
277200oppdragarfunksjon3
277183samfunnsnyttige96
277177sekundærproduksjon2
277187signalprosjektet3
277189skulerte23
277192statsfornuft1
277168stipendpolitikk3
277180stipendpolitikken2
277171ungdomsbokforfattar9
277184ungdomsforfattarar5
277185utadretta10
277169utgjevast13
277174vaksenprosa1