Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-08-31: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-08-31

Av i alt 210 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277129bahten1
277133bestemd44
277134betalingsbalansen46
277161boutros2
277155budsjettdisiplin24
277157budsjettpolitikken76
277128devaluerer2
277123fastkurssamarbeidet1
277130industriselskapa13
277160inntektpotensialet1
277137investeringsratar1
277145kontanthandelen2
277139kursvariasjonar1
277165likvel249
277163norgen1
277141oppgjersbanken20
277125prislapp282
277131profitera8
277127reallønene4
277124redningsoperasjonen24
277158samarbeidsorgana23
277153samordningsrolle10
277159sjokkbølgjene7
277156spekulasjonslogikken1
277143terminhandel3
277148tobins2
277150transaksjonsavgift5
277151transaksjonshyppigheita1
277135utanriksrekneskapen32
277144valutabyteavtalar8
277122valutahandlar41
277132valutakursane31
277140valutamarknaden46
277138valutarørslene1
277149valutaspekulantar2
277154valutastabilitet4
277146verdenshandel4