Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-08-07: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-08-07

Av i alt 210 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277044aktørens3
277045aktørperspektiv3
277050aktørperspektivet4
277032eige(1
277042ekspertmodell1
277031elevens51
277060erkjenningsteoretisk3
277036erkjenningsteoretiske2
277043festnar6
277041forhandlingsmodell4
277038forhandlingsopplegg7
277052hermeneutikk28
277048identifikasjonsdanning1
277063internalisere6
277049kaninbur5
277035konfesjonelle15
277057konsekvensorientert2
277034likestillingskonsulent1
277025livssynsfaget16
277030livssynskunnskap42
277066maktbasis10
277051mistankens15
277056perpektiv3
277059påkravd189
277054refleksiv22
277047rolletaking1
277046signifikante49
277053sjølvgratulatoriske1
277029skolefag32
277061tempelplassen16
277055tolkingsperspektiva1
277064uerkjende1
277040undervisningsfag10
277062vitskapeleggjort1
277058vitskapsbasert7