Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-07-04: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-07-04

Av i alt 210 ordformer var 67 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
276949adopsjonen23
276947bispedømeråd63
276982dåpsbarn4
276981dåpsorda1
276958eineveldets4
276977elve54
276952embetsberarar3
276920evangeliers2
276942fellesoppgåvane1
276967fleitalet4
276918folkefælske5
276925folkekirke14
276926folkemeningen5
276974folkerøyrsle1
276975forsamlingshusa12
276956førdemokratisk3
276953gamaliels3
276951gjengifte15
276985grenseboltane1
276922grenseboltar1
276932gudstjenestefeirende3
276940halta102
276972iallfal5
276978kjennsgjerning18
276921kristusforkynninga1
276973kyrkjebenkene21
276924kyrkjedebattar1
276979kyrkjedøra63
276959kyrkjeforfatning1
276943kyrkjeforvaltninga10
276964kyrkjegods29
276965kyrkjehistorie26
276968kyrkjemedlemmene10
276938kyrkjemedlemskap4
276945kyrkjeskatt15
276962kyrkjestatsrådar2
276937kyrkjestyre23
276923kyrkjesynet6
276944milliardverdiar21
276927ordinerte27
276976passivisering16
276980privatkristendom1
276969påkaller6
276983risikofylte62
276929rådsorgana15
276946samfunnsbaserte1
276941serinteressene4
276930soknerådsval18
276948sosialetikken5
276966stivast6
276936tidsånden7
276971tredeler188
276928troskapsløfte3
276955trusgrunnlaget6
276963tungbore1
276950ugudeleg52
276957unntaksområde2
276970unntakstilfelle41
276934vaktmannskap16
276935vedkjenningstruskap2
276984velbegrunnet5
276960venstrestatsrådar1
276933verdiomgrep1
276961verjast37
276954vetige8
276939vigsel138