Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-06-22: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-06-22

Av i alt 210 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
276914aldersheimar29
276888bunker34
276912dommarstanden19
276913enkeltromma2
276909forretningsjuristar1
276907grunnkunnskapen1
276917hjelpetrengjande10
276910jusprofessorar3
276893lovgjevar53
276897lønnskamp19
276894lønnsnemnd34
276889lønnstillegg77
276905oljeingeniørar2
276891privatsektoren1
276908professorata4
276904reformane5
276916ressursfattige8
276915ressurssterkt10
276911rettsproblem2
276895rolleblandinga6
276903sigarføring11
276898skattepolitikk55
276900sosialstell15
276902stipulert146
276892tilleggsfaktor1
276899trygdevesen1
276896uverja14
276901vidarekomen3
276890voksterens1