Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-05-23: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-05-23

Av i alt 210 ordformer var 83 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
276844aagret1
276864ansvarsomgrep1
276860arbeidsfri10
276835arbeidsfritt1
276804avisforsidene5
276839borgarskaps2
276856botnplanke4
276810duga91
276822eigarforhold54
276874eigeninteressa13
276813eittariffoppgjerd1
276836embetsstand16
276843entreprenørklasse1
276853etos10
276814etterløn70
276805fallskjermkontraktar1
276871fallskjermverda1
276866forteljingars1
276869framtidsmørke1
276884framtidspessimisme4
276854framtre6
276820fusjonsalderens1
276882generesjonar1
276875grassera1
276838haugianske28
276885inntektsgrenser16
276812investeringsbudsjett46
276855kaksementalitet1
276817kamulflerte1
276879klote35
276878knekker29
276818krabys1
276876krokvegar32
276863kulturskiftet1
276873leiarkultur3
276857leiarkultus1
276816millionfallskjermar1
276809millionpremie1
276803millionskjermane1
276850misjonsgåver6
276848morgonbøn10
276852nedrulla23
276859nyrikdomens1
276807næringslivshylle1
276837nøisomhed7
276821omkast1
276819omlaupsfarten5
276827omstrukturert16
276881oppbremsing35
276845overdaad3
276861pengeadel3
276840pengearistokratis1
276865pengekultur2
276842pengemenn40
276870pengeverdien40
276862pespektiv2
276846pragt16
276826proformastilling1
276833rettferdsbandet1
276829rettferdsuttrykk1
276847samfunnsgagnlege10
276877samfunnsmoral10
276828samfunnstoppen5
276825seroppdrag3
276832sjøvsagt17
276811skatteprofessor3
276830skipsreiarens1
276883snuoperasjonar5
276831storborgarskap8
276851søtare69
276872tolar12
276880tolegrensa29
276858toppløner3
276808toppskikt1
276823traut99
276868trivialitet3
276824tryggjast19
276849vadmål136
276815vekjent1
276841verslige1
276867visjonars2