Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-03-15: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-03-15

Av i alt 210 ordformer var 62 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
276761bispegard6
276785bygningsetat1
276790containerhamn1
276744eufemia5
276787fjordbyen3
276748follo484
276752forordninga461
276797gjenstandsmaterialet3
276777grunnstenen3
276762hallvardskatedralen2
276768inneklemde11
276773interimsstyre55
276746kanslararbeidet2
276745kanslarembetet2
276800klarleggjast9
276764klemenskyrkja8
276760kongsgard61
276775kostnadsfordeling20
276763krokrygg24
276755lagabøtes23
276756landslov42
276767leivninger1
276753mariakyrkja41
276799mellomalderby5
276738mellomalderbyen18
276770mellomaldermuseum5
276795mellomalderområdet1
276796mellomalderpark1
276789mellomalderparken3
276793mellomalderruinar1
276781middelalderkontor1
276772middelaldermuseum1
276778middelaldersmuseum1
276780miljøbyen4
276801milleniet1
276766misjonskyrkje2
276791museumsområde1
276782museumsutbygging1
276792parkområde33
276754rikshovudstad11
276759riksnorm3
276743sjelehjelp1
276786sjøside3
276747skipreiene1
276758skriftspråkleg5
276757skrivemiljøet1
276765soknekyrkje20
276779sørenga18
276742tilkomande18
276783tomteeigar5
276769trafikkmaskin9
276798universitetsmusea21
276794vestbanetomta9
276784vikingtidsutstilling2