Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1996-12-09: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1996-12-09

Av i alt 210 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
276678anomi81
276667anskaffes8
276718applikasjonen18
276726betro13
276706bibliotekinstitusjonenes1
276680bransjens35
276723cyberteddy1
276714databehandling39
276729diamentral1
276733diffusjonen1
276659ensporet3
276684fellesdokument6
276674foreslås129
276704forårsake63
276710funksjonsmåte12
276662fysne60
276728glos3
276661grunnforskning14
276696gudeskifte1
276692hundehovud5
276691ibishovud1
276705implikasjoner6
276735informasjonsark8
276658insitusjonar5
276719intel20
276713kd37
276700kognisjon9
276695kommunikasjonsformene8
276672konsulenter27
276727kosedyr32
276675kulturdep8
276709kulturinstitusjonenes1
276724leketøy31
276671leverandører78
276665markedsutviklingen5
276732markeringstrong5
276666maskintyper1
276720maskinvaremarknaden1
276699monstrum25
276730motsetjing27
276702omleggingene3
276693oppmot6
276694overflateforskjeller1
276682planleggjing46
276681planleggjingsavmakt1
276686planleggjingsdepartementet1
276725plysjdyr1
276698produksjonshall11
276707rammevilkårene19
276663renessanseånd1
276679rådgjevinga72
276701samfunnsorganismen3
276736servicetelefon9
276690siffera32
276737skattedirektoratet312
276734skattespørsmål16
276697skrivemaskinar8
276655spjøtvoll11
276716steden11
276677styringsavmakt1
276660teoribyggjing1
276669uhensiktsmessige2
276657utdannelsesinstitusjonene1
276715utdanningen85
276687utdanningskommisjon1
276670uventet238
276668veiledende22
276664vincis4